Μπαταρίες πατητές-χρονοροής

Μπαταρίες μπάνιου, πατητές-χρονοροής.Για οικίες, γυμναστήρια, WC ΑΜΕΑ, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα

Εξωτερικός μηχανισμός χρονοροής για ντουζιέρα
71,00
Μηχανισμός χρονοροής 1/2'' για ντουζιέρα διάρκειας 26 sec.
60,00
Μπαταρία πατητή μίξεως ζεστού-κρύου, Gloria Push Mix 43-1003
85,00
Μπαταρία πατητή χρονοροής κρύου, Gloria 23-9101
54,00
Μπαταρία πατητή χρονοροής κρύου, Gloria Push Vertical 43-2008
54,00