Σετ χαρτοδοχείο - πιγκάλ τετράγωνα

Αξεσουάρ μπάνιου, σετ ψαρτοδοχεια με πιγκάλ, χαρτοδοχεία και πιγκάλ τετράγωνα