Σετ χαρτοδοχείο - πιγκάλ τετράγωνα

Αξεσουάρ μπάνιου, σετ ψαρτοδοχεια με πιγκάλ, χαρτοδοχεία και πιγκάλ τετράγωνα

_________________5190c6759196d.jpg
55,00
Είδος και μέγεθος