Έξυπνοι Καθρέπτες i mirrors

'Εξυπνοι καθρέπτες, i mirrors με πολλαπλές λειτουργίες. Καθρέπτες φωτιζόμενοι με λειτουργίες αφής, με wi-fi, ραδιόφωνο, έλεγχο φωτεινότητας κτλ

Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Hotel
154,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Hotel κάθετος
152,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Eco
168,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Eco οριζόντιος
164,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Standard κάθετος
168,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Quattro οριζόντιος
168,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Lugano οριζόντιος
196,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Lugano οριζόντιος
198,00
Επιλέξτε Μέγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San Remo
214,00
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Crystal οριζόντιος
198,00
Επιλεξτε Μεγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Crystal
285,00
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Στρογγυλεμένες γωνίες ?
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, DiagoniosΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Diagonios
132,00
Επιλεξτε Μεγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, San RemoΦωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Totem
154,00
Επιλεξτε Μεγεθος
Εξυπνη οθόνη αφής με έλεγχο λειτουργιών
Display Meteo
Μεγεθυντικός φακός
Εναλλαγή φωτισμού, Warm-Cold-Day, με Dimmer
Αντιθαμβωτική λειτουργία
Μεμβράνη αποφυγής θραυσμάτων
Φωτιζόμενος καθρέπτης μπάνιου, Totem με δερμάτινη ζώνη
198,00